สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยได้มีการร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภากาชาดไทย

เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2018 ที่สนามกอล์ฟ เวอร์เดล

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ซึ่งงานกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นฉลอง 125 ปีของสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังร่วมกับทางคณะภริยาทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทย

นำโดย นางโอลก้า วลาดิเมียร์รอฟน่า บาร์สกาย่า ภริยาเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้เผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุน

โครงการต่างๆ ได้รายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อาทิ การศัลยกรรมตกแต่ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่, เสื้อกันฝนปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียน

ด้อยโอกาสกว่า 9,000 ตัว, แว่นสายตาแก่เด็กในชนบทและพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาก และโครงการช่วยเหลืออื่นๆ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลนั้นต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมากจึงทำให้เกิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากรางวัลถ้วยพระราชทานแล้ว ยังมีรางวัลอื่นอีก คือ รถจักรยานยนต์ Ducati รุ่น Monster 821 มูลค่า

499,900 บาท และงานเลี้ยงอาหารพื้นเมืองจากคณะสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยการแข่งขันนั้นจะแบ่งเป็น  2 ประเภทคือ ประเภททีม 4 ผู้เข้าแข่งขัน

และ ทีมกิตติมศักดิ์ โดยจะแบ่งเป็นค่าสมัครแต่ละประเภทคือ 150,000 บาท และ 100,000 บาทตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการสมัครทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อช่วย

เหลือในโครงการต่างๆ